Disclaimer

22 augustus 2021

Leerboerderij STAYBLE (STAYBLE B.V. h.o.d.n Leerboerderij STAYBLE: Kamer van Koophandel: 69308020), verleent u hierbij toegang tot stayble.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

Disclaimer

Aanpassingen website:
Leerboerderij STAYBLE behoudt het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid:
Leerboerderij STAYBLE spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leerboerderij STAYBLE. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leerboerderij STAYBLE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leerboerderij STAYBLE. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leerboerderij STAYBLE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

IINFORMATIE OVER FINANCIERING van de zorg (cak-bijdrage)

Door de vele wet- en regelgeving kan het een uitdaging zijn om helder te krijgen aan welke betalingsverplichten je aan moet voldoen. STAYBLE ondersteund jou met behulp met betrekking tot financiering van zorg die wij op onze leerboerderij verzorgen. 

Wees ervan bewust dat op het moment dat je zorg ontvangt van een organisatie, zoals STAYBLE, het mogelijk is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd vanuit het CAK.

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Het kan zijn dat jij een eigen bijdrage moet betalen voor de ondersteuning die jij ontvangt. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals welke soort zorg je ontvangt en hoe hoog je eigen inkomen is. Je ontvangt hier over een brief van het CAK.

Wil je berekenen wat de hoogte is van jouw eigen bijdrage? Kijk dan op de website van het CAK voor de rekenhulp.
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Tip: De WMO bijdrage is sinds 2020 maximaal €19,- per maand. Ontvang je alleen zorg vanuit de WMO, dan kun je hiervoor de rekenhulp niet gebruiken.

0
    0
    Winkelwagen
    Jouw winkelwagentje is leeg.